خانواده اولین نهادی است که انسان درآن رشد می کند وتأثیر مستقیم بر اعمال، رفتارها ونگرش ها وطرز تلقی های فرزندان دارد. برخی خانواده ها عموما دنیارا مکانی قابل اعتماد، منظم، پیش بینی پذیر، قابل مهار می بینند. آن ها خودرا با کفایت می شمارندو سایر خانواده ها اطراف خود را محیطی خطرناک، نا استوار ومتزل و غیر قابل پیش بینی می انگارند که خطر بالقوه درآن وجود دارد. بنابراین دیدگاه خانواده ورفتار اعضای خانواده بر کودکان تأثیر فراوان دارد.

 

*راه های ایجاد شادی و نشاط برای دانش آموزان در مدرسه *

مدرسه پرنشاط، مدرسه ای است ...

« نقش خانواده در شادی دانش آموزان»

خانواده ,ها ,قابل ,بینی ,پیش ,درآن ,خانواده ها ,پیش بینی ,قابل پیش ,غیر قابل ,بینی می

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

markaztamiratiran گروه صنعتی بتکا شرکت آیتک پلیمر | تأمین انواع مواد پلیمری و پلاستیک راه اندازی آشپزخانه صنعتی کانون فرهنگی هنری قائم آل محمد عج ario1991 مطالب اینترنتی sepetherphor یک فنجان آرامش etsondistma